Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Indien je bij ons jouw vakantie hebt geboekt, betekent dit dat je akkoord gaat met onze voorwaarden. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed leest voordat je de boeking definitief maakt. Ook is het belangrijk dat je alle reisinformatie op de website hebt gelezen. Zo voorkom je dat je voor verrassingen komt te staan!

Klik HIER voor onze Algemene Voorwaarden.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het aanbod op de website is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van bijvoorbeeld de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Als de reiziger het aanbod aanvaardt in het weekend, vangt de termijn voor herroeping aan op zondagavond middernacht. Je hebt in dat geval recht op volledige teruggave van eventueel betaalde gelden.