Copyright/ disclaimer

Copyright

Alle publicaties van Puur Kroatië zijn beschermd. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet/intranet of op welke wijze dan ook zonder dat daar voorafgaand schriftelijke toestemming van Puur Kroatië voor is gevraagd.

 

Disclaimer

Puur Kroatië heeft met grote zorg en naar beste vermogen de informatie op haar site samengesteld. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg wordt ingevoerd / geplaatst, kunnen bij het overnemen van gegevens door technische storingen of andere omstandigheden fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig verkomen. Puur Kroatië aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en is van mening dat gebruik van verkregen informatie voor eigen risico is.